Неділя, 16.06.2019, 02:49Вітаю Вас Гість | RSS
МО вчителів фізики
Меню сайту
Калькулятор
Форма входу
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 51
Статистика
Новини ЧОІППО

Коршак Є.В.


     Коршак Євгеній Васильович народився 25 вересня 1935 року на березі мальовничої Росі в селі Дацьки що біля Корсунь-Шевченківського на Черкащині.

 

У 1953 році закінчив Селищанську середню школу Корсунь-Шевченківського району. Протягом 1953-1957 років навчався на фізичному відділенні фізико-математичного факультету Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького.

 З 1957 по 1962 рік працював за призначенням вчителем, був завідувачем навчальної частини в Пиївській середній школі Ржищівського району Київської області. Знання з фізики і вміння проводити експерименти піднімають авторитет учителя серед місцевого населення. Він виготовляє і встановлює телевізійні антени, за допомогою яких у майбутньому учні, починаючи з 1967 і закінчуючи 1993 роком, будуть дивитися навчальні телевізійні передачі з фізики, автором і ведучим яких буде Євгеній Васильович Коршак .

 В 1962-1965 роках був аспірантом кафедри методики викладання фізики Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького. Достроково захищає кандидатську дисертацію на тему «Використання напівпровідників в навчальному фізичному експерименті» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика) і стає кандидатом педагогічних наук (1965). Усе, до чого брався Євгеній Васильович у своїй діяльності, у розмаїтій, багатогранній творчій праці, несе відбиток самобутньої і яскравої особистості, рідкісного професіоналізму, оригінального мислення та великої душі. Підручники з фізики для 7-11 класів загальноосвітніх шкіл, видані українською, російською, польською, угорською і румунською мовами, відкрили для учнів безмежний світ природи, зробили цей предмет найголовнішим і найпотрібнішим, зацікавили на все життя та прилучили до фізичної науки. Навчально-методичні посібники (їх понад 40) для вчителів і студентів відкрили нові шляхи розвитку методики навчання фізики у середній і вищій школі, захопили своєю оригінальністю й новаційністю, стали надійним підгрунтям вироблення педагогічного стилю та фахової майстерності у вчительської молоді. Монографії, які й заклали фундамент методики фізики, створили її профіль, стали головним імпульсом подальшого її ефективного розвитку та вдосконалення.

 Євгеній Коршак був упорядником, пізніше редактором (більше 20 років), щорічного збірника науково-методичних статей «Викладання фізики в школі». Був головним редактором науково-методичного журналу «Фізика та астрономія в школі» (з 1995 по 20011 рік). З 1980 по 2006 рік він керував роботою постійно діючого Всеукраїнського науково-методичного семінару «Актуальні питання методики навчання фізики і астрономії у середній і вищій школі» (7 засідань на рік), де згуртовував навколо себе викладачів вищих навчальних закладів, учителів, методистів працівників науково-дослідних інститутів і студентів. Багато із учасників семінару захистили дисертації, мають публікації у наукових фахових виданнях. Не одне покоління учнів знали Євгена Васильовича, який з 1965 року приймав активну участь в організації та проведенні Всеукраїнських фізичних олімпіад юних фізиків: спочатку як член журі, а потім як заступник голови журі. Для всіх олімпіад складав більшість задач експериментального туру і низку задач теоретичного туру. Протягом багатьох років був головою журі Київської міської олімпіади юних фізиків. Проте одним із найголовніших життєвих та професійних досягнень вельмишановного Євгенія Коршака є заснування цілої школи в методичній науці, головними принципами якої є наукова виваженість і ґрунтовність, широчінь педагогічного світогляду, творча спрямованість і відкритість до всього нового. Тисячі підготовлених вчителів фізики передають дітям зацікавленість фізичною наукою. Понад 50 кандидатів педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика), які пройшли головну свою школу під дбайливим керівництвом Євгенія Васильовича, продовжують активний науково-педагогічний пошук в Україні, Білорусії, Узбекистані, Таджикистані, Болгарії, Кубі збагачуючи традиції педагогічної думки.

 Євгеній Васильович пройшов непростий шлях: учитель фізики сільської школи (1957-1962), аспірант кафедри методики фізики (1962-1965), викладач, старший викладач (1965-1967), доцент (1967-1989), професор (1989), проректор з навчальної роботи (1973-1978), завідувач кафедри методики фізики (1980-2006), професор кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії (з 2006 року). Він був взірцем для молодого покоління науковців, взірцем життєстійкості, цілеспрямованості, відданості своєму фахові, взірцем працелюбності та невтомності, а найбільше – взірцем людинолюбства, уважності й чуйності до своїх студентів, наукових вихованців, колег.

 Нагороджений почесним званням «Заслужений вчитель України», медалями «Ветеран праці», «А.С. Макаренка», «1500 років Києву», знаком «Відмінник освіти України», знаком «Петро Могила», медаллю імені М. Кравчука.

 Помер Коршак Є.В. 31 липня 2011 року. Похований на кладовищі с. Гореничі Київської області.     Миргородский Б.Ю. (1895 — 1961)

Відомий український методист-фізик. Автор багатьох посібників з методики викладання фізики. Б.Ю.Миргородський провів велику науково дослідницьку роботу пов'язану з модернізацією шкільного фізичного експерименту. Його перша книга „Шкільний демонстраційний осцилоскоп” (1959) показала можливість широкого використання осцилоскопічного метода в шкільному фізичному експерименті. Пізніше виходять монографії „Радіоелектроніка в шкільному фізичному експерименті” (1968), „Саморобна шкільна радіоелектронна апаратура” (1971), „Навчальна радіоелектронна апаратура” (1976). Б.Ю.Миргородський співавтор багатьох фундаментальних посібників з шкільного фізичного експерименту, які вийшли в Україні і за кордоном.     Покровський Олександр Андрійович радянський фізик-методист. Працював у Москві в середніх та вищих навчальних закладах. Захистив кандидатську дисертацію з питань методики й техніки шкільного фізичного експерименту. Працюючи в науково-дослідному інституті Академії педагогічних наук, очолив роботу зі створення чіткої, науково-обгрунтованої системи навчального фізичного експерименту в середній школі, єдиного комплекту приладів для всіх видів цього експерименту, його методичного забезпечення.

 Основні праці: "Фронтальные лабораторные занятия по физике в средней школе", "Практикум по физике в старших классах средней школы", "Демонстрационные опыты по физике" - 2 тома, "Оборудование физического кабинета средней школы", "Методика и техника школьного физического эксперимента".


    Пьоришкін А.В. (1902–1983)

 

Відомий методист-фізик, автор стабільних підручників, за якими тривалий час викладалася фізика в середній школі, багатьох методичних посібників для вчителів фізики.

 У 1922 році закінчив фізико-математичний факультет Рязанського інституту народної освіти. Працював вчителем фізики в школі. Пізніше закінчив фізико-математичний фаультет МДУ. В 1933 році вийшли перші його шкільні підручники фізики для 6-7 класів. З 1960 року - декан фізико-математичного факультету МДПІ ім.Леніна, одночасно - завідувач кафедри методики викладання фізики. З 1968 року - член-кореспондент АПН СРСР.


     Івах І.В.(1918—1989)

 Івах Іван Вікторович народився 28 січня 1918 р. в с.Балакіри на Поділлі. У 1935 р. закінчив фізико-математичний факультет Ніжинського педагогічного інституту. До 1939 р. працював вчителем фізики у загальноосвітній школі. З 1939 р. і до кінця війни перебував в лавах Радянської Армії. Брав участь у визволенні Румунії, Угорщини, Австрії, Чехії і Словаччини. Після закінчення війни знову приступив до вчительскої роботи.

 З 1950 р. - викладач Кам'янець-Подільського педагогічного інституту. У 1961 р. йому присвоєна вчена ступінь кандидата педагогічних наук. З 1968 р. по 1978 р. - ректор Кам'янець-Подільського педагогічного інституту. Одночасно виконує обов'язки завідуючого кафедри загально-технічних дисциплін, а пізніше - завідуючого кафедри методики викладання фізики і ТЗН. Його науковий доробок складає кілька десятків наукових праць, присвячених різним аспектам методики викладання фізики.

 До найбільш відомих праць І.В.Іваха належать: "Збірник запитань і задач з фізики для 6-8 класів" (вид. "Рад.школа", К., 1962, 1969), "Методика розв'язування задач з фізики в середній школі" (вид. "Рад.школа", К., 1966), "Вивчення теми "Криволінійний та обертальний рух" в середній школі" ("Рад.школа", К., 1963).


     Цінгер О.В. (1870-1934)

Цінгер Олександр Васильович народився 16 березня 1870 року в Москві у відомій своїми талантами родині. Батько, Василь Якович - відомий математик і натураліст, дядько, Микола Якович - астроном-теоретик, брат, Микола Васильович - професор ботаніки Київського Університету.

 У 1894 закінчив фізико-математичний факультет Московського Університету і був залишений в ньому для викладацької роботи. В 1910 році вийшло перше видання його знаменитого підручника "Початкова фізика". Від усіх існуючих на той час, цей підручник відрізнявся низкою нововведень:

  • ступінчастим розташуванням матеріалу;
  • великою кількістю демонстрацій (на першому ступені виклад навчального матеріалу повністю базувався на демонстраційному експерименті);
  • введенням історичного елементу у викладання фізики;
  • якістю ілюстрацій (не лише з позицій науковості, а й в художньому розумінні);

Вперше в історії автор підручника фізики вчив бачити і розуміти фізику в оточуючому середовищі, а не сприймати її як черству заматематизовану науку. "Початкова фізика" багато разів перевидавалась в багатьох країнах світу. Загальний тираж сягнув кількох мільйонів.

 Великою популярності серед педагогів і учнів набув, також, збірник задач і питань з фізики, який містив велику кількість оригінальних завдань з конкретним змістом. Закоханий в фізику, О.В.Цінгер був чудовим популяризатором природничо-наукових знань. Навіть Л.М.Толстой захоплювався його викладацьким мистецтвом. Хвороба не дозволила закінчити роботу над другою частиною "Початкової фізики". Останні роки життя О.В.Цінгер жив і працював в Берліні.

 Методичні наробки О.В.Цінгера протягом десятиліть слугували орієнтиром для діяльності багатьох вітчизняних методистів.Пошук
Наш час
Календар
«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Сьогодні:
Новини науки
Архів записів
Друзі сайту