Вівторок, 13.11.2018, 08:48Вітаю Вас Гість | RSS
МО вчителів фізики
Меню сайту
Калькулятор
Форма входу
Категорії розділу
Мої статті [19]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 51
Статистика
Новини ЧОІППО

Каталог статей


Головна » Статті » Мої статті

ВПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ КОНСПЕКТІВ ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ ЯК ПРОДУКТИВНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ

ВПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ  КОНСПЕКТІВ ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ ЯК ПРОДУКТИВНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ

                                                                         Кравченко Т. В.,

                                                                         вчитель фізики


Криворізької гімназії № 49

       На сучасному етапі освітнього процесу при викладанні фізики визначальною тенденцією є інтеграція. Інтегрований освітній процес  будується  за принципами: доступності;  науковості;  наступності   та системності.            

В силу особливостей предмету, викладання фізики являє собою найбільш ефективну сферу для застосування сучасних інформаційних технологій, впроваджувати які можна в будь-яких напрямках та варіантах. Найбільш цікаві – створення мультимедійних конспектів інтегрованих уроків за допомогою програми  Power Point  у формі презентацій. Інтегрований урок об'єднує блоки знань із різних навчальних предметів, тем навколо однієї проблеми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів учня, що дає змогу пізнавати певне явище різнобічно, досягати цілісності знань. Структура мультимедійних конспектів інтегрованих уроків відрізняється від структури звичайних конспектів уроків: граничною чіткістю,  компактністю, стислістю навчального матеріалу, логічною взаємозумовленістю. Використання мультимедійних технологій під час складання та використання конспектів змісту шкільного курсу фізики розширює їх можливості у підвищенні ефективності навчального процесу. Мультимедійні сценарії уроків виконуються у вигляді презентацій з використанням програми Microsoft Office Power Point. Слайди презентацій, зазвичай, містять ілюстративний матеріал для уроку, фрагменти відеофільмів, анімації. При підготовці презентації заздалегідь продумується структура уроку, послідовність слайдів визначає певний темп і логіку викладення матеріалу, тобто створюється сценарій проведення уроку. На слайдах розміщують короткі тези, дати, імена, терміни, визначення, формули, які необхідно учням запам’ятати. Найбільш важливий матеріал для підключення асоціативної зорової пам’яті виділяють кольором, шрифтом, обрамленням тощо. Цифровий матеріал, матеріал, що потребує пояснення таблиць і графіків, графічні задачі зручно представляти, використовуючи програму Microsoft Office Excel. Комп’ютерна презентація – одна із форм сучасного уроку, яка дозволяє зробити учбовий матеріал яскравим і переконливим. Є багато позитивних моментів при використанні такої методики:

1. Яскраві образи без надмірних зусиль надовго запам’ятовуються.

2. Завдяки рухливості малюнків, схем, таблиць є можливість їх змінювати, доповнювати, корегувати, заповнювати поетапно, частинами, чи повернутись до попереднього моменту, повторити якийсь епізод.

3. Мультимедійні засоби дають змогу відтворити фізичні процеси, про які на уроках можна говорити, звертаючись лише до уяви учнів, спираючись на їх абстрактне мислення. Наприклад: фізичні процеси квантової та атомної фізики, хвильові процеси, електричні явища і т. д.

4. Використання мультимедійних засобів на уроках сприяє створенню позитивної атмосфери, що має велике значення для сприйняття інформації.

 Мультимедійні презентації зручно використовувати на уроках при поясненні нового матеріалу, при повторенні вивченого матеріалу, при організації поточного контролю знань (презентації-опитування), а також в позаурочний час при створенні проектів і творчих робіт з фізики. Складання та використання конспектів, які відповідають інтегративній моделі навчального процесу, спрямовані на досягнення таких цілей:

1) створення у свідомості учнів цілісних уявлень про компоненти змісту шкільного курсу фізики, які відповідають структурним елементам наукового фізичного знання; подолання недоліку традиційного структурування навчального змісту – фрагментарність знань учнів;

2) формування в учнів умінь обґрунтовувати, пояснювати, ілюструвати окремі твердження, умінь робити висновки; спрямованість діяльності учнів із відтворення раніше вивченого на формування вказаних умінь протиставляти традиційному відтворенню "своїми словами" текстів підручника, що вивчалися під час домашньої роботи;

3) формування графічних умінь, що передбачає засвоєння учнями умовних зображень фізичних об’єктів, що визначаються державними стандартами;

4) раціоналізація процесів засвоєння й відтворення навчального матеріалу;

5) зменшення перевантаження пам’яті учнів тією інформацією, яку треба зберігати в довготривалій пам’яті, адже кінцевим результатом вивчення компоненту змісту шкільного курсу фізики є знання системи тверджень про його істотні ознаки (таких тверджень порівняно небагато).

 Використання мультимедійних засобів і комп’ютерних технологій дозволяє модернізувати процеси складання та використання конспектів на уроках фізики. До сучасних спеціалізованих мультимедійних засобів, головне призначення яких – підвищення ефективності навчання, у першу чергу, належать інтерактивні мультимедійні дошки. Конспекти, що складаються на інтерактивній дошці мають особливості порівняно з тими, які складаються вчителем на традиційній класній дошці, а учнями – в їх зошитах. Записи повних речень і ключових (опорних) слів, динамічні та статичні зображення фізичних об’єктів на інтерактивній дошці можуть взаємно перетворюватися. Зображення фізичних об’єктів, пов’язані з ними "опорні" слова відображають обґрунтування відповідних тверджень про істотні ознаки того, що вивчається. З цією метою зображення в конспекті можуть мати статичний або динамічний характер, відображати реальні або моделювати уявні фізичні об’єкти, утворюватися поетапно або повністю. Конспекти можуть відтворювати зміст текстів параграфів підручника й ілюстрації до них, а також зміст навчального й дидактичного матеріалу запропонованого вчителем, який є альтернативним першому.

 Підставою для введення мультимедійних конспектів став пошук встановлення зв’язку між тим, що вивчається в основній і старшій школах, в умовах концентричної побудови шкільного курсу фізики. Перед тим як визначити зміст мультимедійних конспектів, які складаються на уроках фізики в основній школі, доцільно знайти відповіді на такі питання: Які тексти параграфів підручника можна об’єднати, виходячи з їх належності до конкретного компоненту змісту шкільного курсу фізики, для створення спільної для них системи тверджень про істотні ознаки? Чи відповідають виділені в текстах параграфів головні положення вимогам навчальної програми? Від відповідей на ці запитання залежать організація навчального процесу, вибір одиниць навчального змісту, результат її вивчення, зміст складових мультимедійних конспектів. Велике значення для інтегрованої пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики має застосування інтегративного матеріалу: фізично-математичного, фізично-астрономічного, фізично-хімічного, фізично-географічного, літературно-фізичного і т. д. Наприклад, досліджуючи вірші, А.С. Пушкіна, А. Фета, С. Єсеніна, М. Лермонтова, прозу М. Булгакова, А. Конан Дойла, можна проаналізувати фізичні явища, описані в них, оцінити їх з  точки  зору достовірності, скласти задачі.

Наприклад, задача №1. Чому Місяць золотий?

Відповідь: такий колір Місяця пов'язаний з відбиванням сонячних променів від поверхні Місяця та буває ввечері.

 Тексти фізичних задач географічного змісту для 8 класу з теми "Механічний рух”

•                    Відстань між крайніми точками Східної та Західної України становить 1270 км, а між крайніми точками північної й південної – 900 км. За який час подолають цю відстань літак, ластівка, світло, швидкість руху яких 900 км/ год, 15 м/с, 300000 км /с?

 Фізичні задачі біологічного змісту для 10 класу з теми "Кінематика”

•                    Видатний спортсмен Борзов В. пробігав 100 м за 10 с. Вважаючи його рух протягом перших двох секунд рівноприскореним, а потім рівномірним, визначити середні швидкості руху на всьому шляху і під час розгону, швидкість рівномірного руху, прискорення. Побудувати графік швидкості.

•                    Найдовший тролейбусний маршрут (80 км) в Україні з’єднав у 1961 Ялту та Сімферополь. З Ялти до Сімферополя вирушив тролейбус із середньою швидкістю 50 км/ год. Через півгодини за ним виїхав другий тролейбус зі швидкістю 60 км /год. Який тролейбус раніше прибуде до Сімферополя й на скільки?

•                    Фізичні задачі біологічного змісту для 10 класу з теми "Кінематика”

•                    Як кашалоти використовують закони фізики?

•                    Мешканці острова Ява можуть передбачати наближення землетрусу, спостерігаючи за передчасною появою бутонів королівської примули («квітки землетрусу»). З чим пов’язане це передбачення?

•                    Найвищим деревом в Україні можна вважати модрину в Рахові,  яка росла 140 років і мала висоту 54 м. Вважаючи,  що з цієї висоти тіло почало падати зі сталим прискоренням і через деякі три однакові інтервали часу впало на землю, визначити шляхи, пройдені тілом за кожний інтервал часу.

•                    Видатний спортсмен Борзов В. пробігав 100 м за 10 с. Вважаючи його рух протягом перших двох секунд рівноприскореним, а потім рівномірним, визначити середні швидкості руху на всьому шляху і під час розгону, швидкість рівномірного руху, прискорення. Побудувати графік швидкості.

Фізичні задачі хімічного змісту для 10 класу з теми "Основи МКТ”

•                    Густина пари деякої сполуки вуглецю з воднем дорівнює 3 г/л при температурі 43 ˚С і тиску 820 мм рт. ст. Яка молекулярна формула цієї сполуки?

•                    Сухе атмосферне повітря містить 23,1% кисню від загальної маси, 75,6 % азоту та 1,3 % аргону. Визначити середню молярну масу цього повітря.

•                    У посудині за температури Т та тиску Р0  азот і водень перебували в молекулярному стані. При температурі 2Т усі молекули газу азоту розпались на атоми, а водень ще перебував у молекулярному стані, тиск суміші зріс до 3Р0. Яким буде тиск за температури 3Т, коли всі молекули водню також розпадуться на атоми? Знайти відношення кількостей азоту й водню у суміші в цих трьох станах.

Фізичні задачі валеологічного змісту для 10 класу з теми "Основи МКТ”

•                    Чому така речовина як соняшникова олія (необхідна для організму людини), майже не змочує стінки посудини?

•                    Для підтримання повноцінного здоров’я щоденно бажано вживати 200 г  молока (особливо дітям). Розрахувати, скільки крапель молока  масою 100 г  вип’є дитина, якщо молоко капати з допомогою піпетки діаметром 1 мм,  коефіцієнт поверхневого натягу рідини прийняти рівним 0,07 н/м.

Займаючись проблемою інтеграції фізики з іншими науками, важливе значення також набувають позакласні заходи, які допомагають  учням бачити фізику не сумною наукою, а вносити елементи емоційного плану, наприклад, «Фізики – лірики», «Фізика й мистецтво», "Юні ерудити” і т. д. Як відомо, в науково - педагогічній літературі  особливу увагу приділяють творчої діяльності учнів. Тому однією з важливих задач є розвиток творчих здібностей школяра. Творчість – це унікальний спосіб самореалізації людини в світі. Це кращий спосіб довести всьому світу, близьким, самому собі, що ти дійсно існуєш. І це існування проявляється завдяки інтелекту. Тому, в програмі курсу фізики передбачені різні лабораторні роботи, розв’язування задач. Наприклад, лабораторна робота «Визначення коефіцієнта тертя з використанням закону збереження енергії».

 При виконанні експериментальних  робіт бажано застосувати метод порівняння: порівняти, наприклад, температуру  нитки лампи розжарювання з температурою сонячної плями; температуру плавлення деяких металів – олова, свинцю з температурою поверхні Меркурія і т. д. При проведенні окремих занять необхідно створювати певний емоційний фон - використовувати уривки спеціально підібраної музики. Крім того, обов’язково передбачена робота з написання рефератів, повідомлень, проведення наукових конференцій та виконання науково-дослідних робіт, виступ на різного роду олімпіадах та наукових конференціях учнів з фізики.

Отже, широке застосування мультимедійних конспектів інтеграційного змісту при викладанні фізики не тільки сприяє зацікавленості учнів предметом фізики, а й робить його більш доступним та цікавим.

                                                         Література

1. Дикий Ю. І.  Міжпредметні зв’язки курсу фізики в середній школі.- Освіта, 1997.

2. Жданов Л. С. Ученик по физике для средних специальных  учебных заведений. - Киев:   Вища школа, 2001.

3. Кирик Л. А. Механіка. Тиск рідин і газів.- Харків- Москва: «Гімназія», «Олекса», 1998.

4. Коршак Е. В., Ляшенко А. И., Савченко В. Ф. Фізика ,2003.

5. Світ тварин.-М., Астрель АСТ, 2002.

6. Повар С. В. З досвіду інтеграції знань з фізики і математики у позаурочніі роботі // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Зб. наук. праць: В 3-х томах. – Кр.Ріг: Вид. відділ НацМетАУ, 2002. – Т. 2: Теорія та методика навчання фізики. – С. 258 – 263.Джерело: https://sites.google.com/site/fizicnijnovigator2/moie-statti
Категорія: Мої статті | Додав: rmof (04.03.2013) | Автор: РМК E W
Переглядів: 1730 | Теги: З досвіду вчителя фізики | Рейтинг: 3.5/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Наш час
Сьогодні:
Новини науки
Друзі сайту